Dane parafialne

Parafia Rzymsko - Katolicka
Wniebowzięcia NMP

ul. Grunwaldzka 32
36 - 130 Raniżów
tel. (17)2285010
Numer konta
14915910492002100011400001

Szukaj na stronie

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrare (łac.) znaczy służyć. Słowo ministrant wskazuje na rolę służebną podczas Mszy św. i innych obrzędów. Usługuje on kapłanowi, przynosi określone przedmioty, które dla liturgii. Ministrant powinien też być sam znakiem. Swoją postawą pokazuje, że uczestniczyć w liturgii to znaczy współdziałać i współtworzyć ją, czynnie w niej się angażując. Patronami ministrantów są: św. Tarsycjusz, św. Jan Berchmans, św. Dominika Savio.

Ministranci są grupą duszpasterską występującą w każdej polskiej parafii. Są nimi chłopcy, usługujących w czasie centralnego punktu życia każdej parafii, jakim jest Święta Liturgia. Jak czytamy w Nowym Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego: "Gdy nie ma ustanowionego akolity, do posługiwania przy ołtarzu oraz do pomocy kapłanowi i diakonowi mogą być upoważnieni świeccy ministranci, którzy noszą krzyż, świece, kadzielnicę, chleb, wino, wodę." (WMRZ 100)

Najważniejszym zadaniem i zajęciem Ministrantów, to służba Boża w czasie liturgii Mszy Świętej. Jednak służba i przygotowanie się do niej, to nie wszystko. Wiemy przecież, że obok rzeczy poważnych, ważne jest też bycie z sobą w zgodzie i wspólna zabawa.

{/tabs}

 

DYŻURY GRUP

 

MODLITWY MINISTRANTA

(Przed Mszą Św.)

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,

do Boga, który rozwesela młodość moją,

do świętej przystępuję służby,

chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,

by myśli moje były przy Tobie,

by oczy moje były zwrócone na Ołtarz,

a serce moje oddane tylko Tobie.

Amen

 

(Po Mszy Św.)

 Boże, którego dobroć powołała mnie do świętej służby,

spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych Tajemnicach

przez dzień dzisiejszy i całe me życie

szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen{/slide}

SŁOWNICZEK MINISTRANTA

 • Akolita - osoba przygotowująca ołtarz i dary ofiarne oraz pomagająca w rozdawaniu Komunii św. i udzielaniu Komunii Chorych. Potocznie nazywa się tak ministranta niosącego świece.
 • Akolitki - lichtarze z płonącymi świecami, niesione obok krzyża na procesjach oraz używane podczas czytania Ewangelii.
 • Alba - długa, biała szata liturgiczna przeznaczona dla kapłana i służby liturgicznej.
 • Ambona - miejsce gdzie jest czytane Pismo św. i są głoszone kazania lub homilie.
 • Ampułki - to naczynia liturgiczne w których jest umieszczone wino i woda.
 • Antyfona - refren, który rozpoczyna i kończy psalm w liturgii godzin.
 • Apostolat - urząd głoszenia Ewangelii.
 • Absyda - półkolista wnęka w ścianie Kościoła.
 • Aspersja - pokropienie wiernych wodą święconą.
 • Asysta - diakon lub dwaj diakoni towarzyszący biskupowi lub kapłanowi w uroczystej celebracji.
 • Baldachim - ozdobna osłona z materiału niesiona nad Najświętszym Sakramentem.
 • Biret - nakrycie głowy duchownych katolickich.
 • Biskup - zwierzchnik Kościoła lokalnego (diecezji).
 • Brewiarz - księga do odprawiania modlitwy uświęcenia dnia (liturgii godzin) przez duchownych i świeckich.
 • Bursa - sztywna torebka do zawieszania na szyi, na naczynie z Komunią Chorych.
 • Celebrans - osoba przewodnicząca zgromadzeniu liturgicznemu.
 • Ceremoniarz - osoba przygotowująca i koordynująca różne posługi oraz dbająca o harmonijny przebieg uroczystości.
 • Chrzcielnica - naczynie z metalu, kamienia lub drewna w którym przechowuje się wodę do Chrztu św.
 • Ciemnica - miejsce w Kościele gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.
 • Cingulum - pasek do przepasywania alby, element stroju liturgicznego.
 • Cyborium - puszka do przechowywania Eucharystii pod postacią chleba.
 • Kielich - naczynie liturgiczne w którym podczas Mszy św. składa się wino do konsekracji.
 • Konfesjonał - miejsce sprawowania sakramentu pokuty.
 • Krzyż procesyjny - krzyż przeznaczony do noszenia w czasie procesji.
 • Kustodia - mała puszka przeznaczona do przechowywania Najświętszej Hostii, która jest przeznaczona do monstrancji.
 • Ministrant - członek ludu Bożego, który wykonuje posługę przy czynnościach liturgicznych.
 • Monstrancja - przedmiot liturgiczny w którym umieszcza się Hostię w celu adoracji lub procesji.
 • Ołtarz - stół przy którym składa się Najświętszą Ofiarę i przy którym rozdziela się Ciało Pańskie.
 • Oracja - uroczysta modlitwa odmawiana przez kapłana w imieniu wiernych.
 • Ornat - wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego Mszę św.
 • Palka - niewielki kawałek usztywnionego płótna służy do nakrywania kielicha mszalnego.
 • Paschał - świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa.
 • Pastorał - ozdobna laska używana przez biskupa jako symbol posługi pasterskiej otrzymanej od Chrystusa.
 • Patena - naczynie liturgiczne na którym składa się w czasie Mszy św. chleb do konsekracji.
 • Prezbiterium - część Kościoła gdzie znajduje się ołtarz główny.
 • Relikwiarz - ozdobne naczynie w którym przechowuje się relikwie.
 • Sedilia - siedzenia dla celebransa i tych, którzy mu usługują.
 • Stuła - część stroju liturgicznego.
 • Tabernakulum - miejsce w Kościele, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament.
 • Welon - okrycie wierzchnie celebransa w czasie uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

KOLORY SZAT LITURGICZNYCH

Rozmaitość kolorów szat liturgicznych ma uzewnętrzniać charakter sprawowanych misteriów wiary, a także ideę rozwoju życia chrześcijańskiego w ciągu roku liturgicznego. Co do koloru szat liturgicznych należy zachować tradycję, mianowicie:

 • Biały - symbolizuje światło, czystość, radość i nastrój świąteczny. Używa się w Oficjach i Mszach Okresu Wielkanocnego i Narodzenia Pańskiego, w święta i wspomnienia Chrystusa Pana, z wyjątkiem tych. które dotyczą Jego Męki; w święta i wspomnienia Najświętszej Maryji Panny, świętych Aniołów, Świętych, którzy nie byli męczennikami, w uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) i św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), w święta św. Jana Ewangelisty (27 grudnia), Katedry św. Piotra (22 lutego) i Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia).
 • Czerwony - symbolizuje krew, męczeństwo i ogień. Używa się w niedzielę Męki Pańskiej, w Wielki Piątek, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, w Mszach ku czci Męki Pańskiej, w główne święta Apostołów i Ewangelistów i dni Świętych Męczenników.
 • Zielony - symbolizuje nadzieję, odrodzenie duchowe i sprawiedliwość. Używa się w Oficjach i Mszach Okresu Zwykłego.
 • Fioletowy - symbolizuje skruchę, pokorę i pokutę. Używa się w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Można go również stosować w Oficjach i Mszach za zmarłych.
 • Czarny - można używać w Mszy za zmarłych
 • Różowy - symbolizuje on zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Można użyć w niedzielę Gaudete (3 Adwentu) i w niedzielę Laetare (4 Wielkiego Postu).
 • Złoty - oznacza on charakter uroczystej liturgii. Używany w ważniejsze uroczystości
 • Niebieski - używany w święta Maryjne